24 juli 2010

De 19e eeuwse familiegeschiedenis (3)

Begin 1813 verhuisden Jan van den Bos en Maria van den Bos-Taverne naar een woning in de Kraaierstraat. Ze hadden daarvoor aan de Uiterste gracht gewoond. Op 14 oktober 1814 werd om 9 uur 's ochtends Jan van den Bos geboren in het huis aan de Kraaierstraat. De in 1756 geboren vroedvrouw Maria Ket -zij woonde aan de Kalvermarkt- was bij de bevalling aanwezig. In algemene zin was het geboortecijfer in Leiden, het aantal geboorten per 1000 inwoners, redelijk stabiel. Er waren geen grote verschillen met de geboortecijfers van Nederland. De klimatologische omstandigheden waren gedurende de jaren 1812-1817 ronduit slecht. Cholera en typhus grepen om zich heen. Vanaf 1815 werden er per saldo evenwel meer Leidenaren geboren dan dat er overleden. In 1817 kwam het tot hongeroproeren in veel Hollandse steden. De aardappelprijs verviervoudigde dat jaar.