22 februari 2011

De 18e eeuw

De komende periode zal ik u meer uitgebreid informeren over de 18e eeuwse wederwaardigheden van de familie Van den Bos. Vandaag neem ik u mee terug naar het begin van de 18e eeuw. De 18e eeuw begon goed voor onze familie. In 1700 werd Jan van den Bos geboren. Toch waren de leefomstandigheden slecht voor de jonge Jan. De klimatologische omstandigheden waren slecht aan het begin van de jaren 1700; De winters van 1708 en 1709 waren uiterst streng en zo verdrievoudigden de roggeprijzen. In 1709 is er een voedseloproer in Leiden. Vanaf 1713 trad vee- en runderpest op. Prijzen voor boter en kaas stegen navenant in deze periode. Het jaar 1700 kent overigens ook al hoge prijzen. Er zijn massale rellen in Leiden en de wevers gaan in staking tegen de slechte omstandigheden. In het land vinden anti-oligarchische uitbarstingen plaats, de 'plooierijen' in het eerste decennium van de 18e eeuw. Op 12 mei 1706 is er een zonsverduistering, evenals op 14 september 1708.