20 mei 2011

De ambachtsschool

Onze grootvader Denijs van den Bos (1918-1988) heeft aan het begin van de jaren dertig van de vorige eeuw op de ambachtsschool gezeten. Op 1 mei 1883 was de school geopend. Het initiatief tot het stichten van de Leidsche Ambachtsschool is uitgegaan van de werkbazenorganisatie 'Bouwkunst en Vriendschap'. In januari 1881 was uit haar leden een commissie benoemd om de statuten en het algemene plan te ontwerpen en om met steun van de burgerij praktische verwezenlijking mogelijk te maken. Zo lezen we in het boekje '100 jaar ambachtsschool' dat ik van mijn grootvader erfde. Op die school deed onze grootvader technische kennis op, de basis voor zijn latere loopbaan bij de PTT. Onze grootvader had een grote technische aanleg, iets wat later terugkomt bij zijn kleinzoon Johannes Johnny van den Bos die ingenieur is en eveneens technisch onderlegd is.