16 maart 2012

Seizoenen van de tijdgeest

Het verloop van de tijdgeest gaat via seizoenen. Er is een lente-, een zomer- , een herst- en een wintertijdgeest. In de lente wordt alles opengebroken. In 1966 begon de lentetijdgeest. Die duurde tot 1971. In 1989 begon opnieuw een lentetijdgeest met de val van de Berlijnse Muur. In 2011 begon met de Arabische lente opnieuw een lentetijdgeest, de Occupy-beweging past ook in dat tijdsgewricht. Daarna volgt de zomer. Daarin wordt ruimte genomen en is er ruimte voor gedogen. Zomers kwamen voor tussen 1971 en 1977 en tussen 1994 en 2000. In de herfst wordt de dag geplukt en gedenkt men te sterven. Die perioden kwamen voor tussen 1977 en 1983 en tussen 2000 en 2006. Kortetermijndenken en hedonisme nemen dan toe. Dan volgt de winter. Er is begrenzing, bekrachtiging en reflectie. Dat zagen we tussen 1960 en 1966, 1983 en 1988, 2006-2011. De PVV is een echte winterpartij.