22 mei 2012

De jaren 1929-1933

De jaren 1929-1933 vormden de eerste jaren van de Grote Depressie van de jaren 30. Het waren de jaren waarin de Duitse Republiek van Weimar ten onder ging, Colijn in Nederland uiteindelijk weer premier werd, Hitler aan de macht kwam en Franklin Delano Roosevelt president werd van Amerika. In deze jaren verdiepte de wereldcrisis zich. Op zwarte donderdag 24 oktober 1929 stortten de koersen op de New Yorkse effectenbeurs in. Op dinsdag 29 oktober 1929 trad geen herstel op. Door de daling van de aandelenkoersen traden liquiditeitsproblemen op. Er moest worden bezuinigd, er vielen ontslagen met een oplopende werkloosheid tot gevolg. Bestedingen liepen terug. Een recessie en uiteindelijk een depressie traden aan de dag. Ruys de Beerenbrouck is dan premier van ons land. Al gauw hoort men: Wie brengt honger in ons huis? Dat is Ruys, Ruys, Ruys. En: Wie maakt onze centen zoek? Dat is Ruys de Beerenbrouck. In de loop van 1931 begint zich een diepe crisis in ons land af te tekenen.