9 augustus 2012

De jaren 20

De twintiger jaren waren over het algemeen voorspoedige jaren. In Duitsland werden het gouden jaren genoemd, al gold dit met name voor de periode 1924-1929. Er werd gefeest, de moraal werd losser en Berlijn was een levendige metropool in deze tijd. Gustav Stresemann, de Duitse minister van buitenlandse zaken zorgde voor meer ontspannen verhoudingen in de internationale politiek. Onze grootvader Denijs van den Bos, op 12 maart 1918 geboren, werd in 1923 5 jaar oud en op 12 maart 1928 10 jaar. Hij zat toen op de lagere school. De radio kwam op als fenomeen in deze jaren. De massacommunicatie deed zijn intrede. Ook het bioscoopbezoek nam toe.