1 september 2012

Het grote verhaal

Mensen hebben behoefte aan verhalen.Het schrijven aan het verhaal van onze familie heeft mij in ieder geval erg geholpen. In de huidige samenleving ontbreekt het grote verhaal. Dan breekt nihilisme,cynisme en leegte vrij baan. Door het verhaal van je leven te schrijven, je zwakke en sterke punten onder ogen te komen, kun je zaken weer in perspectief plaatsen. Dit geeft richting aan je leven en wapent je voor de toekomst. De huidige samenleving lijkt geen ankers meer te bezitten, mensen zijn losgeslagen en ontheemd. Pim Fortuyn sprak wat dit betreft van een verweesde samenleving. Er is leegte in de samenleving, er is verval van het politieke leven. De maatschappij is geïndividualiseerd en ontzuild en er is sprake van toenemend cynisme. De gemeenschapszin is zoek en in een dergelijk klimaat floreren corruptie en misbruik. De moraal is zoek en voor een moraal is opnieuw een groot verhaal nodig.