21 december 2012

Arie van den Bos 5 jaar dood

Het is nu 5 jaar geleden dat onze zo beste vader van ons heenging.Het was kwart voor zes in de morgen van 21 december 2007.Aan een bijna 63-jarig leven was een einde gekomen.Vandaag staan we stil bij dat leven en overlijden.Arie van den Bos werd op 15 mei 1945, kort na de bevrijding van ons land geboren in Leiden.Hij had toen al een ouder zusje Trudy dat komend jaar 70 jaar geleden het levenslicht zag.Later zouden in 1946 Janny en in 1949 Betty volgen. Arie van den Bos beleefde een min of meer zorgeloze jeugd in de jaren vijftig.In 1962 leerde hij zijn latere echtgenote Lena Dieuwertje Bavelaar kennen. Hij was toen als sous-chef werkzaam bij de LOI. In 1963 en 1971 werd hij vader van zijn zoons Danny en Johnny.Gedurende de jaren 60 en 70 werkte hij voor verschillende werkgevers.In 1979 begon hij voor zichzelf te werken. In 1988 ging zijn vader heen. In 1997 overleed zijn geliefde vrouw. In 2007 ging in mei zijn moeder van hem heen.