14 februari 2013

De 16e eeuw

Hoe verging het de familie Bourdeauducq in de 16 e eeuw? Waar woonde ze, wat deden ze en hoe luidden hun namen? Veel is nog onbekend over het verloop van de geschiedenis van de familie Bourdeauducq in de jaren 1500-1600. Zeker is wel dat de familie begin 17 e eeuw in Douchy in Henegouwen woonachtig is. Over waar de familie eerder terug in de tijd woont is minder zeker. Mogelijk waren de Bourdeuaducqs in de 16 e eeuw veelal werkzaam als chirurgijns. Tegenwoordige leden van die familie zijn soms nog werkzaam als apotheker. Een Jehan Bourdauduc wordt in 1570 vermeld in de Antwerpse poortersboeken. Hij was afkomstig uit Valenchijn. In 1584 wordt een Peronnen Bourdeaudhuy gesignaleerd in Doornik. Tussen 1 oktober 1526 en 30 september 1527 werd een zekere Michel Bourdeauduis te Doornik veroordeeld tot een boete van 10 carolusguldens omdat hij enkele woorden volgens de leer van Luther had gesproken. Hij moet op bedevaart naar de OLV- kerk van Hallr met een brandende kaars in zijn hand.