30 september 2013

Denijs van den Bos (1859-1913) 100 jaar dood

Denijs van den Bos, de in 1859 geboren water-en vuurwinkelier, is vandaag precies 100 jaar geleden overleden. Hij ging op 30 september 1913 van ons heen. Denijs, de vader van onze overgrootvader, huwde in het begin van de jaren 1880 met zijn Suzanna van Rooijen. Zij ging begin jaren dertig na een langdurig ziekbed heen. Vandaag is dus een historische dag in onze familiegeschiedenis.