1 februari 2014

De jaren 30

De jaren 30 waren een periode van economische neergang. Naast de economische neergang traden er daarnaast na verloop van tijd steeds meer internationale spanningen op. Er was oorlogsdreiging, zeker vanaf 1938. Volgens J.C.H. Blom was Nederland tijdens de jaren 30 een burgerlijk-verzuilde maatschappij. Colijn was de grote sterke man die Nederland leidde. De conjunctuur daalde tot 1936-1937. In 1936 verloofden Juliana en Bernhard zich. In januari 1937 traden ze in het huwelijk, een lichtpuntje in deze duistere jaren. Politiek gezien was het interbellum een periode van stilstand en conservatisme.