18 april 2014

Het land van Beatrix

De schrijver en publicist Hans Wansink heeft een nieuw boek het licht doen zien:Het land van Beatrix.Het is de eerste geschiedenis van hedendaags Nederland.De geschiedenis van de jaren 1980-2013. 'Als vandaag iets zeker is,dan is het een gevoel van onzekerheid', sprak Beatrix bij haar inhuldiging in 1980.De Nederlandse samenleving is sinds 1980 sterk veranderd, juist door de internationale ontwikkelingen, economische crises, de aanslagen van 11 september 2001 en de kredietcrisis.Een zeer lezenswaardig boek!