1 januari 2015

De beste wensen voor 2015!

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik u allen het beste te wensen voor 2015. Met respect, eerbied en compassie elkaar te bejegenen in het nieuwe jaar, daar gaat het dunkt me om. Veel voorspoed en geluk in het nieuwe jaar en vooral gezondheid!!