13 mei 2015

Colijn en de crisis van de jaren 30

Colijn was van 1933 tot 1939 de grote stuurman en premier die Nederland door de crisisjaren loodste. Na de oorlog ontstond er een beeld van Colijn in de geschiedschrijving van iemand die de crisis maar liet voortduren. Door de strenge bezuinigingspolitiek van Colijn werd de crisis in menig opzicht nog verdiept. Colijn hield vast aan de gouden standaard, pas in 1936 liet de regering die politiek varen en trad er enig herstel op. Ondanks de kritiek was er ook grote steun voor Colijn in de jaren 30. Ondanks alles was hij in zijn tijd uitermate populair.De familie Van den Eijkel stemde ARP en dus op Colijn in die jaren. Hij werd gezien als de grote sterke man die de NSB de wind uit de zeilen nam. Na 1935 nam de aanhang van de NSB sterk af.