28 oktober 2016

Biografie Juliana verschenen

Deze week verscheen de biografie van Juliana van de hand van Jolande Withuis. Withuis had geen toegang tot het Koninklijk Huisarchief. Het is wel de eerste wetenschappelijke biografie van Juliana. Aan de hand van brieven uit de kring van vroegere vriendinnen van Juliana is Withuis erin geslaagd een nieuw beeld op te roepen van de vorstin. Juliana komt in de biografie naar voren als extreem en excentriek. Withuis oppert de stelling dat Juliana ten tijde van de Greet Hofmans- affaire mogelijk enige tijd geestesziek is geweest. Ze is torn verstrikt geraakt in de sekte rond Hofmans. Bernhard komt in de biografie naar voren als een egocentrische man die meisjes aanrandde in het paleis.