8 augustus 2017

Vervolg scriptie

Niettemin bleven vooraanstaande nazi,s ook na 1923 monarchale beloften verkopen. Hitler zelf had de ex-kroonprins verklaard de monarchie te zullen herstellen en hetzelfde had hij industriƫlen beloofd. De ex-kroonprins was goed bevriend met Hitler en in conservatieve kring hoopte men erop dat Hitler zijn vriend tot keizer zou maken en dat mogelijk een kanselierschap van Hitler, een revolutie in nationaal-socialistische zin een opstapje zou zijn naar een herstel van de monarchie. In de herfst van het jaar 1932 bracht Goering nog zelfs een bezoek aan de ex-keizer in Doorn. Maar deze hoop was ongegrond, was niet reƫel te noemen. Zijn contacten met invloedrijke, monarchistische kringen heeft Hitler slechts willen gebruiken om zijn partij in financieel opzicht te steunen, nimmer om een herinvoering van de monarchie naderbij te brengen. Tegen die monarchie stond Hitler onverschillig, kort voor zijn aantreden als kanselier zelfs vijandig. Zo kwam in een gesprek dat hij eind 1932 met een zekere Britse journalist, Sefton Delmer voerde, op een gegeven ogenblik ook het gerucht ter sprake dat de Britse regering de monarchie in Duitsland hoopte te herstellen. Daarop sprak Hitler:' Duitsland zou in vlammen opgaan als iemand poogde de Hohenzollerns terug te halen. En ik voor mij heb niet de minste neiging om een renpaard te worden voor een vorstelijke jockey die op mijn rug springt juist op het moment dat ik op het punt sta de eindpaal te passeren.'