14 februari 2018

De tijd rond 1450

De oudste vermelding van de familienaam Bourdeauduis gaat terug tot 1449. Want in dat jaar laat een zekere Jehenne Bourdeauduis haar testament opmaken in Doornik. zij is het oudst bekende lid van de latere familie Van den Bos. In het vijftiende eeuwse Doornik of Tournai moet voorlopig dus de oorsprong van de familie gezocht worden.Dat was in de tijd van het Bourgondische rijk,de late middeleeuwen of om in de woorden van de befaamde historicus Huizinga te spreken het herfsttij der middeleeuwen.Huizinga wilde zich er nadrukkelijk rekenschap van geven in welke verhouding de middeleeuwse Bourgondische staat stond tot de latere Nederlandse republiek.In 1464 vond de eerste vergadering der Staten-Generaal plaats.