6 oktober 2018

Weimar

In La faillite de la pais schreef Maurice Baumont een karakterisering over de jaren 1919-1939, meer in het bijzonder over de gebeurtenissen in Duitsland in die periode.Gelet op de ontwikkeling van democratie naar dictatuur kan men spreken over het failliet van de vrijheid.Bij Baumont staat centraal of de vrijheid tegronde ging omdat er geen echte vrede was of dat de vrede kapotging omdat men de vrijheid prijsgaf.De afloop van de Eerste Wereldoorlog had reeds een verschuiving te zien gegeven van monarchie naar republiek, nu trad tevens nog een verschuiving op van democratie naar dictatuur.