23 april 2020

De waanzinnige 14e eeuw

Ooit schreef de beroemde Amerikaanse historica Barbara Tuchman een boek over de 14e eeuw.Het boek was getiteld: De waanzinnige 14e eeuw.Daarin beschrijft ze hoe Europa in die eeuw tot vier keer getroffen werd door een pestepidemie- de Zwarte Dood.Bijna een derde van de bevolking tussen India en IJsland komt daarbij om, zo staat op de achterflap.Verder valt de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk in deze periode.Er zijn roversbenden die de boerenbevolking terroriseren.Het pausdom verkeert in een diepe crisis.Maar er is ook culturele opbloei.Boccaccio, Petrarca en Chaucer leggen de grondslag voor een grote literaire traditie.