2 juni 2020

Trudy over de bevrijding in mei 1945

Enkele jaren geleden schreef Trudy een verhaal over haar jeugd.Aan dat verhaal ontleen ik de volgende passage: Trudy:’ Ik herinner me het bevrijdingsfeest dat gevierd werd in de buurt van oma Schaft.Het feest was op het kruispunt van de Koningsstraat/Frederikstraat/ Molenstraat.Het liep uit op het Zwarte Pad.Er waren allemaal mensen aan het zingen en dansen.Iedereen was blij en bijna iedereen had een rood-wit-blauw vlaggetje.Ik wilde ook zo’n papieren vlaggetje hebben en dat ben ik ook gaan zoeken en ja hoor, daar lag een half gescheurd vlaggetje.Ik vond het heel belangrijk en leuk om het te hebben.’