10 december 2020

De Lage Landen in de 16e eeuw

De familie Bordoduijck leefde in de 15e en 16e eeuw waarschijnlijk in Henegouwen of wat nu Belgie of Noord- Frankrijk is.Ze hebben onder meer ook in Doornik gewoond.Dat gebied maakte deel uit van de Lage landen.En dit gebied was reeds in de 16e eeuw een uitzonderlijk gebied binnen Europa.Opvallend waren de marktgerichtheid van de boerenbedrijven, de verstedelijking of urbanisatie en de omvangrijke immigratie van bijv. Vlamingen naar de noordelijke gewesten.Handel en nijverheid namen toe in deze periode van de geschiedenis.