9 februari 2021

Nicholes de le Roke in 1227

In 1216 was er grote commotie in Doornik.De misdadiger Jacques le clerc had zich verschanst in de kathedraal van Doornik.De prevots arresteerden de misdadiger en haalden hem uit de kathedraal.Hij werd opgehangen.De bisschop was hier verbolgen over en liet het lijk van le clerc jaren later in 1227 opgraven om hem alsnog een eervolle begrafenis te gunnen.Het was in hetzelfde jaar dat de schepenen van Doornik, onder wie onze voorvader Nicholes de le Roke blootsvoets en in ondergoed vergiffenis aan de bisschop moesten vragen voor het feit dat ze de misdadiger hadden laten arresteren.Met dank aan Bart Verroken, Belgie.