22 juni 2021

Jan van den Bos (1770-1852)

Jan van den Bos (1770-1852) heeft de laatste jaren van zijn leven in het Minnehuis aan de Kaarsemakerstraat gewoond. Al in februari 1843 woont hij er.Hij is dan 72 jaar.Jan van den Bos was de overgrootvader van Denijs van den Bos(1896-1966) en is op 22 juli 1852 's morgens om vier uur in het huis in de Kaarsemakerstraat overleden.Hij was toen 82 jaar.Rond 1800 waren er in Leiden twee bejaardentehuizen.Het Oude Mannen- en Vrouwenhuis aan de Koppenhinksteeg,later Herengracht en een particulier huis van Benjamin de Moen in de Zwartehandspoort tussen Middelstegracht en Uiterstegracht.Toen De Moen overleed moesten zijn bejaarden verkassen.Reden voor de Diaconie om een eigen bejaardentehuis op te richten.Het Gereformeerde Minnehuis aan de Kaarsemakerstraat.Het Minnehuis herbergde op 21 april 1828 168 inwoners.Doorgaans woonden er zo,n 200 personen.