4 juli 2021

Giotto di Bondone (1266-1336)

Vandaag wil ik een belangrijke Italiaanse Renaissance schilder onder uw aandacht brengen.Het gaat om Giotto die leefde van 1266 tot 1336.Hij was niet alleen schilder, maar ook beeldhouwer en bouwmeester.In het boek 'Kunstschatten van alle tijden' van Dr. John B. Knipping staat te lezen dat onder de invloed van de nieuwe geest waarmee Franciscus van Assisi het katholieke geloofsleven had verrijkt, Giotto eeb schepping zocht weer te geven waarin het onder Gods hoede en liefde goed is te leven.Hieruit blijkt maar weer eens te meer hoezeer de middeleeuwen doordrenkt waren van religie en geloof.