29 december 2021

Nieuwe vondsten dit jaar

Dit jaar 2021 ben ik in het onderzoek naar onze familiegeschiedenis nieuwe vondsten op het spoor gekomen.Zo kwam ik tot de ontdekking dat een broer van Denijs van den Bos(1859-1913), de oom van onze groot- en overgrootvader Denijs van den Bos(1896-1966) al heel jong last van zijn hart had.Het gaat om Frederik van den Bos die op 22 april 1855 geboren is en in 1875 vrijgesteld was van dienst vanwege hartkloppingen.Hij was sigarenmaker.Ook zijn op 11 januari 1850 geboren broer Willem Frederik,baggerman, was veijgesteld van dienst vanwege het feit dat hij een rechter oog miste.Dit volgens het militieregister van 1870.Hun broer Jan diende wel en wel bij het vierde regiment infanterie rond 1867.Hij was smid en op 1 februari 1847 geboren.