14 mei 2024

De familie Veenstra

Het moet in januari 1967 geweest zijn dat we in de Van der Tasstraat in Leiden kwamen wonen.Van der Tasstraat 9,een klein huisje in een klein straatje met een poort die er toegang toe gaf.Het huisje werd al in 1965 aangekocht,maar toen moest het nog verbouwd worden.Niet lang na onze verhuizing maakten we kennis met de familie Veenstra.'Ga jij maar naar dat jongetje toe', had mevrouw Veenstra tegen haar ruim 2 jaar oude dochtertje Rianne gezegd, toen ze mij op een dag in het straatje zagen spelen.Sindsdien is het contact gebleven.Nadat de familie Veenstra (Cis, Gerrit en Rianne) eind 1973 naar Drachten was verhuisd,bezochten we hen nog jaarlijks.Ook werden er over en weer brieven geschreven en werd er later druk getelefoneerd.We onderhielden een warme band.En ook nu nog is er het contact met Rianne,ook nadat ons beider ouders kwamen te overlijden.Dank Rianne, voor zoveel jaren vriendschap!En Fryslan boppe!