28 mei 2008

Elisabeth Hannotteel(ca 1635-voor 1667)

Elisabeth Hannotteel (Notte) is de stammoeder van het geslacht Bordoduijck/Van den Bos. Ze werd rond 1635 in Artois (Artesie) geboren. Haar moeder heette Maddeleena Hooreijn. Elisabeth is niet oud geworden. Ze moet voor december 1667 te Leiden zijn overleden, waarschijnlijk dus op 32-jarige leeftijd of iets daaromtrent. Op 12 mei 1656 huwde ze op ongeveer 21-jarige leeftijd te Leiden met de uit Douchy in Henegouwen afkomstige Pierre (Pieter) Bordoduijck. Elisabeth kwam dus uit Artois of Artesie. Het was een provincie die tot de Habsburgse Nederlanden behoorde. De hoofdstad van Artois was Arras of Atrecht, bekend van de Unie van Atrecht van 6 januari 1579. Atrecht is ook bekend sedert de 14e eeuw door zijn wandtapijten. Bij de Vrede van de Pyreneeen in 1659 werd Artois aan Frankrijk toegewezen. Aan het eind van de Tachtigjarige oorlog werd Artois door de Fransen op de Spanjaarden veroverd. Artois was verdeeld in een noordelijk en een zuidelijk gedeelte, in het noorden werden germaanse dialecten gesproken, het zuiden was franstalig. Elisabeth is ongeveer 11 jaar gehuwd geweest met Pierre of Pieter. Hij was greinwerker. Grein is een weefsel waarvan de oorspronkelijke grondstof gedeeltelijk van de zijderups afkomstig is. Pierre weefde als greinwerker die grein of hij vervaardigde die. Elisabeth kreeg in haar korte leven vijf kinderen met Pierre:Marie, geboren in 1657, Jacob, geboren in 1658, Elisabeth, de naar haar vernoemde dochter die in 1659 werd geboren. Verder nog een zoon Jean Bordedeu, de latere wolkammer, in 1661 geboren en Pierre, vernoemd naar zijn vader en in 1665 geboren. Na het overlijden van zijn vrouw Elisabeth hertrouwde Pierre met Rebecca Buque. Over haar zal ik binnenkort schrijven.