1 mei 2008

Het roerige jaar 1968-40 jaar na dato

Het is dit jaar 40 jaar geleden dat de studentenopstanden in de westerse wereld plaatsvonden. Brigitte van den Bos werd in dat roerige jaar 1968 geboren. Zij werd afgelopen 21 april 40 jaar en hierbij wensen wij haar alsnog heel veel geluk voor de toekomst en in haar nieuwe levensjaar. Mei 1968 was een turbulente maand. Na de opstanden in Amerika, West-Duitsland,Italie en andere landen, begonnen de Franse studenten zich nu te roeren. Zij protesteerden tegen het verouderde onderwijsstelsel in Frankrijk en stelden hun collega -studenten in de andere landen qua felheid van protest in de schaduw. In het Quartier Latin, de studentenwijk in Parijs, werden barricaden opgericht. De politie trad hard op. Het jaar 1968 was de climax in het jongerenprotest van de jaren zestig. Veel heilige huisjes werden overboord gegooid. In Nederland was het studentenprotest vooral zichtbaar in het jaar 1969 met de bezetting van het Amsterdamse Maagdenhuis door studenten. Het programma OVT besteedt deze maand uitgebreid aandacht aan de studentenopstanden nu 40 jaar geleden.