4 september 2009

Johannes Bavelaar 110 jaar geleden geboren

Vandaag, 4 september 2009, is het 110 jaar geleden dat onze grootvader Johannes Bavelaar, de nestor van de Leidse kappers, werd geboren. Graag wil ik u vandaag ter gelegenheid van zijn geboortedag een anekdote vertellen over onze grootvader uit de zomer van 1956. Want het zal eind juli/begin augustus 1956 geweest zijn dat Anna en Jan, vergezeld van hun dochter Leny naar Zuid-Limburg afgereisd zijn per touringcar. Het was 's avonds laat dat men er arriveerde. Bij aankomst zou onze grootvader Jan naar het toilet zijn gegaan, maar kon hij bij terugkeer zijn kamer niet meer vinden. Hij is toen een paar verkeerde kamers binnengewandeld, in een der kamers verbleven twee jonge meisjes. Omdat hij de weg niet terug kon vinden, is hij maar in de gang op een bank gaan zitten. Anna, zijn vrouw en onze grootmoeder, enige tijd in onzekerheid gelaten, riep later boos: 'Vent, waar blijf je?' Ongeveer een week is het gezin bij de familie Smeets te gast geweest en men heeft onder meer uitstapjes gemaakt naar Luxemburg, Duitsland en het Drielandenpunt. Mogelijk heeft men ook de Pietersberg en de grotten in Valkenburg bezocht. Smeets had overigens een slagerij en was daarnaast pensionhouder.