27 augustus 2010

De jaren 1900-1910

Naast de aandacht die ik nog verder zal besteden aan de jaren 1800-1900 en onze familiegeschiedenis begin ik vandaag een serie overzichten over de jaren 1900-1950. Vandaag staat het eerste decennium van de 20e eeuw centraal. Denijs van den Bos(1896-1966), onze overgrootvader, was 3 jaar toen het jaar 1900 begon. In de 19e eeuw was Nederland nog een liberaal land, het was een standenmaatschappij. In 1901 trad evenwel het kabinet-Kuyper aan, een anti-revolutionaire toekomst diende zich aan. Kuyper kreeg te maken met onrust in het land. In 1903 waren er de spoorwegstakingen. Deze spoorwegstakingen wekten bij de nette burgerij veel revolutievrees. De verkiezingen van 1905 betekenden een nederlaag voor rechts. De liberale Unie was de grote winnaar van de verkiezingen. Het kabinet-De Meester trad aan. De Meester was een liberaal in hart en nieren. Hij had een grote financiele kennis, maar was wel wat kleurloos. In 1908 tenslotte werd Heemskerk premier. Hij was een anti-revolutionair met veel levensvreugde. Premier bleef hij tot 1913. Voor wat betreft de familiegeschiedenis: Op 25 november 1900 werd Abraham, de broer van onze overgrootvader geboren. Denijs van den Bos, zijn vader, is koopman in 1900, hij dreef een water-en-vuur-winkeltje aan het begin van de 20e eeuw. Op 20 december 1905 huwt dochter Petronella van den Bos met Jacobus Kanbier en op 21 juli 1909 huwt tenslotte Jannetje van den Bos, een andere dochter van Denijs van den Bos en Suzanna van Royen. Zo bezien waren het alleszins rustige en ook feestelijke jaren voor de familie Van den Bos zo aan het begin van de 20e eeuw.