8 november 2012

De jaren 1750-1800

Hoe verliepen de jaren 1750-1800? Hoe verging het onze voorouders? De armoede in de Republiek was vaak groot rond het midden van de 18 e eeuw. In 1751 kwam stadhouder Willem IV na een slopende ziekte te overlijden. Willem V was nog onmondig. Prinses Anna en de hertog van Brunswijk namen de bestuurstaken waar. Prinses Anna werd regentes. Over hoe het de familie Van den Bos in de jaren 1750-1760 is vergaan is ons niet bijster veel overgeleverd. De in 1744 geboren Jan van den Bos vierde in 1759 zijn vijftiende verjaardag. In 1760 deed zich een financiƫle crisis voor. Economisch ging het de Republiek steeds slechter. Bedelarij werd in toenemende mate een probleem. In de eerste helft van de 18 e eeuw was de koopkracht van veel burgers nog toegenomen. In de jaren na 1750 daalde deze. Ook de familie Van den Bos moet met deze ontwikkeling te maken hebben gekregen. In maart 1766 treedt de in 1744 geboren Jan van den Bos met Adriaantje van der Velden in het huwelijk. In juli 1767 werd hun eerste dochter Lena geboren. De patriottentijd loopt vanaf 1780. Engeland verklaart de Republiek de oorlog. Willem V stond op de rand van een burgeroorlog. In 1787 heeft het Pruisische leger het Oranjehuis hersteld. Willem V heeft daadkracht tot hervorming gemist.