27 november 2012

Lena Dieuwertje van den Bos 15 jaar dood

Het is vandaag precies 15 jaar geleden dat onze lieve moeder van ons heenging. We staan vandaag stil bij haar leven en dood. Haar leven kunnen we indelen in drie perioden. De jaren 1944-1962, de jaren van haar jeugd. De jaren 1962-1979, dat waren de jaren waarin ze een gezin opbouwde en haar beide ouders nog in leven waren. Tenslotte waren er de jaren 1980-1997. Dat waren de jaren waarin ze tevens werkzaam was bij de marine. De jaren 1997 tot 2014 zijn de jaren waarin wij als nabestaanden terugkijken op haar leven en we in 2014 zullen stilstaan bij haar 70 e geboortedag. Rust in vrede lieve moeder!