23 april 2013

De jaren 30

Geert Mak kopt op zijn website:De jaren dertig spoken weer rond.Zijn de jaren van Colijn terug van weggeweest? Of laten we ons angst aanpraten? Een vergelijking met de tijd van toen kan natuurlijk niet uitblijven. We beleven immers de zwaarste crisis sinds 80 jaar?In de jaren 30 stelde men in Nederland vertrouwen in de sterke man Colijn. Grote sociale onrust bleef uit in het Nederland van de jaren 30. Zeker, er was de muiterij op de Zeven Provinciƫn in 1933 en er was het Jordaanoproer in 1934, maar verder was er vooral berusting. Koningin Wilhelmina zegt in de troonrede van 18 september 1934: Meer nog dan een jaar geleden ondervinden ook wij de gevolgen van de geestelijke en economische ontreddering, waaronder de gehele wereld heeft te lijden. De toestand van het bedrijfsleven zo hier te lande als in Nederlandsch-Indiƫ, is zeer zorgwekkend. Alle bedrijfstakken ondergaan den druk der tijden, vele ervan zijn zelfs zeer zwaar getroffen. -Door sommigen is wel opgemerkt dat het vasthouden aan de euro nu doet denken aan het vasthouden aan de gouden standaard in de jaren 30. Pas in 1936 gaf Colijn de gouden standaard op. Hoe zal dat nu met de euro gaan? Is de euro op termijn te handhaven? Sommigen twijfelen daar aan.