7 april 2013

Depressie

Kennen we in het economisch leven perioden van depressie - veel landen maken momenteel een depressie door - ook mensen maken soms een depressie, een toestand van terneergeslagenheid door. Dit gevoel van somberte heeft in de loop der tijd verschillende etiketten opgeplakt gekregen. Melancholie heeft een geschiedenis. Zo werd melancholie in de 16 e en 17 e eeuw vooral verbonden met angst en wanhoop. Vanaf de 19e eeuw ziet men het vooral als depressie, verveling en insomnia of slapeloosheid. Bekende schrijvers als Kafka, Woolf en Proust leden ook aan depressies. Karin Johannisson heeft een boek geschreven over de kamers van de melancholie. Daarin geeft zij een overzicht van de geschiedenis van de melancholie. Een zeer lezenswaardig boek, vooral voor mensen die ooit een depressie doormaakten.