16 augustus 2013

De jaren 1813-1838

De komende periode gaan we de afgelopen 200 jaar nader bekijken. Hoe verliepen de jaren 1813-2013, wat weten we van de algemene geschiedenis, de vaderlandse geschiedenis en de geschiedenis van de familie Van den Bos? Eerst gaan we terug naar de periode 1813-1838. De in 1770 geboren Jan van den Bos is in 1797 ten tijde van zijn huwelijksvoltrekking met Maria Taverne karsaaiwerker. Karsaai is een soort wollen stof of grof laken. Jan is dus een soort lakenwerker in 1797. In 1814 is hij remplacant bij de landmilitie. Het verzet tegen de Franse overheersing neemt toe na 1810. In 1810 wordt Holland geannexeerd door het Frankrijk van Napoleon. De jaren 1807-1810 waren economisch zware jaren geweest, ook voor Jan en Maria van den Bos. In de jaren nadien is het al niet veel beter gesteld met de economie van het land en die in Leiden. In 1816 werden er van de 29000 inwoners in Leiden niet minder dan ruim 10000 bedeeld. In een strenge winter kon dat oplopen tot 15000. Op 14 oktober 1814 kwam om 9 uur s Avonds Jan van den Bos ter wereld. Hij zou tot 1867 leven. jammer dat we niet zo vreselijk veel van zijn jeugd weten. Wel weten we dat hij zijn moeder al betrekkelijk jong verloor, want zij overleed toen Jan nog maar 13 jaar oud was in december 1827 in het Caeciliagsthuis. De jaren 1820 werden gekenmerkt door een zekere matheid, een jansaliegeest. In de jaren 1820 was het koninkrijk echter toch een middelgrote mogendheid. Pas na 1830 kwam hier verandering in toen de Belgische afscheiding roet in het eten gooide. Dan wordt Nederland een minder grote natie.