4 augustus 2013

Jansje en Nijs 71 jaar geleden gehuwd

Morgen, 5 augustus 2013, is het 71 jaar geleden dat onze grootouders Janny en Nijs in het huwelijk traden. Dat was op 5 augustus 1942, midden in de bezettingstijd. We zullen hier morgen bij stil staan. Over 4 jaar komen de huwelijksakten vrij. Onze oma Jansje zei dat er die augustusdag 1942 veel ooms en tantes aanwezig waren, voorzover men niet hoefde te werken. Nijs en Janny, Janny en Nijs, wat een goed stel was dat!!!