11 juni 2016

Nijs in de jaren 30

Tussen mijn paperassen vond ik een brief uit de nalatenschap van grootvader Denijs van den Bos waarin staat dat hij tussen november 1934 en 18 februari 1935 bij Ideco aan de Breestraat heeft gewerkt. De brief is gedateerd 18 februari 1935. Van 21 september 1936 tot 2 februari 1937 werkte hij er weer. Hij heeft zich als eerlijk en ijverig leren kennen, aldus de inhoud van de aanbeveling. Het jaar 1934 was in Nederland het jaar van het overlijden van Koningin-moeder Emma en prins Hendrik, de echtgenoot van koningin Wilhelmina. Nijs van den Bos verliet in april 1934 de ambachtsschool. Het was de tijd van Colijn. De crisis begon nu diep in te snijden. Bij de Provinciale Statenverkiezingen van april 1935 behaalde de NSB van Musserts bijna 8 procent van de stemmen. De uitslag leidde tot een paniekstemming in Nederland.