1 juli 2016

Douchy onze bakermat

Verbleven leden van de familie Brdedeu in de 15e en 16e eeuw in of rond Doornik, rond 1600 leefde de familie toch echt in Douchy in Henegouwen. De oorsprong van de plaats Douchy gaat terug tot het jaar 946 toen Arnoult de oude, graaf van Valenciennes aan de monniken van de abdij van St. Pierre een buiten, genaamd Dulciaca schonk. Douchy is gelegen op een plaats waar vroeger een Romeinse weg liep. Jacques Bordedeu, onze stamvader, moet rond 1600 in Douchy zijn geboren. Aannemelijk is dat de familie er ook al voor 1600 gewoond heeft.