8 oktober 2017

Broertje Anna verongelukte in 1913

Het broertje van onze grootmoeder Anna van den Eijkek verongelukte in 1913. De familie Van den Eijkel woonde pas in het pand Brouwerstraat 39 toen Cornelis Gijsbertus op vrijdag 21 november 1913 met een aantal van zijn broers om ongeveer 13 uur s middags na de middagpauze weer naar school ging. Nu was het de gewoonte in die dagen om bij wijze van kattenkwaad achter een of andere brik te gaan hangen. Dat bracht naast enig plezier bovendien enige tijdwinst voor wat betreft de gang naar school en Cornelis had hierin al enige bedrevenheid gekregen. Zo kon het gebeuren dat het nog maar negen jaar oude broertje van Anna op de middag van 21 november 1913 achter een brik ging hangen. Deze brikken maakten evenwel bijzonder veel lawaai zodat bijvoorbeeld het geluid van een tram nog nauwelijks te horen was. Cornelis trof het niet. De op de bok zittende boer was niet gediend van meerijdende kinderen en deelde met zijn rijzweep een paar slagen uit. Het nietsvermoedende ventje maakte zich uit de voeten maar op het moment dat hij van de wagen sprong, kwam juist een tram met gierende vaart aangereden. Cornelis Gijsbertus die op 9 maart 1914 tien jaar zou zijn geworden moet op slag dood zijn geweest.