16 oktober 2017

Geertruida en Denijs 100 jaar geleden gehuwd

In de maand waarin Mata Hari voor het vuurpeloton de dood vond als dubbelspionne en de Russische revolutie uitbrak en de Russische tsarenfamilie de dood vond, traden op 24 oktober 1917 Geertruida Nievaart en Denijs van den Bos, onze grootouders en overgrootouders, met elkaar in het huwelijk. Denijs was toen 21 jaar en blikslager- hij trouwde overigens in militair uniform-, Geertruida was 18 jaar en zonder beroep. Hun eerste zoon Denijs zou op 12 maart 1918 geboren worden. Aanwezig op het Leidse raadhuis waren verder aanwezig onder meer Suzanna van Roijen, moeder van Denijs en 57 jaar, ze was weduwe en zonder beroep. Jacobus Nievaart was de vader van de bruid, hij was 41 jaar en dekenwever. Als getuigen waren verder aanwezig Jacobus Dirk van den Bos, 22 jaar, wasmeester van beroep en broer van Denijs en Jacobus Heijmans, 29 jaar, boerenarbeider en zwager van de bruidegom.