25 december 2017

Het kerstfeest

Vandaag vieren we het feest van Jezus geboorte, zo,n 2000 jaar geleden. We vieren het bij Trudy en Gerard in Leiderdorp. Het kerstfeest is het feest van licht in de duisternis en bevat zowel christelijke als wereldlijke elementen. In de vierde eeuw werd de datum van Christus geboorte op 25 december vastgesteld. Keizer Constantijn de Grote ging toen over op het christendom. Maar ons huidige kerstfeest bevat ook Germaanse, heidense elementen. Het gaat terug op het midwinterfeest of zonnewendefeest. Franciscus van Assissi bracht in de late twaalfde eeuw het gebruik van een kerststalletje onder de katholieken in zwang. De kerstman is een 19e eeuwse vinding. Hij komt voort uit de Sinterklaasfiguur die emigranten naar Amerika brachten en hem daat Santa Claus gingen noemen. Vandaag vieren we kerst en wensen we vrede voor de mensheid en vrede in ons hart. Ik wens u allen een goede kerst!