10 november 2018

Arie en Elizabeth 100 jaar geleden getrouwd

Het was op 11 september precies 100 jaar geleden dat Arie Schaft (1893-1980) en Elizabeth van Welzen (1894-1973) in het huwelijk traden, een huwelijk dat tot de dood van Elizabeth in 1973 duurde.Het liep tegen het einde van de Eerste Wereldoorlog.Elizabeth was bijna vijf maanden in verwachting van haar eerste kind dat op 5 januari 1919 geboren zou worden.Het was een hectische tijd.Op 9 september was het nieuwe kabinet van Ruijs de Beerenbrouck aangetreden.Het bestond uit elf leden.In de herfst van 1918 braken her en der revoluties uit in Europa.Op 9 november 1918 bereikte de revolutie Berlijn.Ook de socialist Troelstra dreigde even met een revolutie in Nederland.Het bleek een vergissing.Arie en Elizabeth betrokken meteen na hun trouwen, nog op dezelfde dag zelfs, een woning aan Vollersgracht 3a in Leiden.Daar werd ook dochter Jansje geboren.