20 december 2018

Arie van den Bos 11 jaar van ons heen

Op 21 december is het 11 jaar geleden dat onze vader, broer, zwager, oom en opa Aad van den Bos van ons heenging.We gedenken hen en staan stil bij zijn leven en dood met een gedicht.Het gedicht van de mensen van voorbij.Het gaat als volgt:De mensen van voorbij.De mensen van voorbij, wij noemen ze hier samen.De mensen van voorbij, wij noemen ze bij namen.Zo vlinderen ze binnen, in woorden en in zinnen en zijn wij even bij elkaar, aan het einde van het jaar.De mensen van voorbij, zij blijven met ons leven.De mensen van voorbij, ze zijn met ons verweven , in liefde, in verhalen, die wij zo graag herhalen.In bloemengeuren, in een lied, dat opklinkt uit verdriet.De mensen van voorbij, zij worden niet vergeten.De mensen van voorbij, zijn in een ander weten.Bij God mogen ze wonen, daar waar geen pijn kan komen.De mensen van voorbij, zijn in het licht, zijn vrij.