6 december 2018

De vlucht naar het noorden

In de loop van de 17e eeuw heeft althans een deel van de Zuidnederlandse familie Bourdeauducq de wijk genomen naar het noorden,naar het protestantse Leiden meer in het bijzonder.Daar kwam in 1658 Jacobus Bordoduijck ter wereld,zoon van de rond 1635 in Douchy,Henegouwen, geboren Pierre Bourdeauducq en Elisabeth Hannotteel (Notte).Zij waren lid van de Waalse kerk in Leiden.Jacobus werd op 3 maart 1658 in de door de Waalse gemeente gebruikte Vrouwekerk gedoopt.De doopgegevens in het bewaard gebleven doopboek zijn in het Frans vermeld.De Waalse vluchtelingengemeenschap in Leiden was arm.De vluchtelingen die de wijk naar het noorden namen dachten daar een beter leven te krijgen.In 1622 bleek bij een volkstelling in Leiden de meerderheid van de bevolking al van Zuidnederlandse afkomst.In 1599 bleek slechts 6 procent van het totale belastbare vermogen in handen van vreemdelingen.In alle Waalse kerken gold als regel dat men een bedelaar niet de toegang tot het Avondmaal mocht ontzeggen.De Zuidnederlanders voelden zich evenwel in smaak en manieren boven de Hollanders verheven.