8 januari 2021

Denijs van den Bos (16 september 1896-11 januari 1966)

Op 11 januari 2021 staan we stil bij het feit dat het dan precies 55 jaar geleden is dat onze groot- en (bet) overgrootvader Denijs van den Bos, de marktkoopman, van ons heenging.Hij kwam ter wereld op 16 september 1896 en overleed dus op 11 januari 1966.Het was rond half twee s middags dat hij in een Leids ziekenhuis zijn laatste adem uitblies.Overgrootmoeder Geertruida van den Bos- Nievaart (1899-1992), zijn echtgenote, sprak daar in maart 1990 de volgende woorden over:' De zuster komt terug, nou, hij mocht zuurstof,maar dat deed haast niks.En ze heeft hem toegedekt.Ik zeg, ga maar slapen.Koos was later dan dat hij had gezegd, want het was bij half twee.En ik zat zo naar hem te kijken.En Koos doet de deur open. Hij roept: Moeder! Hij slaat zijn ogen op.Drie keer een klein blaasje.En het was gebeurd.En toen gilde ik het uit.Nou, ik werd gelijk volgepropt met valeriaan.Dat heb ik niet mogen zien.Want dat was nog erger voor hem geweest.Want hij was oh zo teer van hart.'