24 januari 2021

‘Omringd door rancuneuze gekken in Berlijn’

Onder bovenstaande titel verscheen in januari 2012 een recensie in de NRC van de hand van Bernard Hulsman over het boek van Erik Larson: 'In the Garden of Beasts'.Dit boek gaat over de lotgevallen van de Amerikaanse ambassadeur in Hitler- Duitsland: William Dodd.In de zomer van 1933 verhuisde hij van New York naar Berlijn.Dit gebeurde met enige tegenzin.De historicus, die Dodd ook was,wilde liever werken aan zijn magnum opus: de geschiedenis van het Zuiden van de VS.Dodd bleef ambassadeur in Duitsland tot 1937 en het was in hetzelfde jaar dat hij al liet weten dat de nazi's alle joden zouden vermoorden.De titel ' In the Garden of Beasts' verwijst naar ' Tiergarten', het grote park bij het Berlijnse huis van de Dodds.Dodd onderkende al in een vrij vroeg stadium de gruwelijkheid van het nazi- regime.' De Nacht van de lange messen' in 1934 bewees dit eens te meer.