23 februari 2022

Trudy zag haar oom Koos thuiskomen uit Indonesie

Koos van den BOs (1925-1975),die als korporaal vanaf rond 1946/1947 in Indonesie,op Bali heeft gevochten, moet rond 1949 naar Nederland zijn teruggekeerd.Volgens Janny, die over een trouwfoto van Oom Koos en tante Janny beschikt, is Koos van den Bos op 4 september 1946 in militair uniform getrouwd.Hij zat dus toen al in het leger.Trudy schreef me onlangs dat ze als 6-jarige de thuiskomst van haar oom Koos uit Indonesie meemaakte.Ze schreef onder meer:'De voordeur was versierd met gekleurde slingers en de letters 'WELKOM'.Het huis was dacht ik in De Kooi.Oma en mijn moeder en vader waren er ook bij met vele mensen.Ik zie nog zo dat hij uitstapte uit een auto van het leger.Hij rende naar tante Janny en die omhelsden elkaar.Een paar mensen begonnen te huilen en zeker Oma van den Bos.Er was feest, want de slingers hingen ook buiten in de straat.'