8 maart 2022

Jacobus Overveld (Leiden, 1777) vocht in de Napoleontische oorlogen

Jacobus Overveld, rechtstreekse voorouder van onze grootvader Johannes Bavelaar- zijn grootmoeder was Johanna Overveld- heeft in de Napoleontische oorlogen in het Frans-Hollandse leger gevochten.Hij was matroos op het oorlogsschip Brutus in 1812.Het oorlogschip Brutus heette later Brabant.Uit gegevens van de burgerlijke stand maken we op dat Jacobus ten tijde van de geboorte van zijn zoon, ook een Jacobus, op 7 juli 1812 zich op het oorlogsschip bevindt.Jacobus Overveld ging op 9 december 1797 in Leiden in ondertrouw met Johanna van der Zeeuw.In de huwelijksbijlagen van Jacobus Overveld junior uit januari 1839, de zoon die in 1812 werd geboren, wordt door getuigen gemeld dat zijn vader in het begin van 1812 zijn moeder Johanna heeft verlaten zonder verder iets van zich te laten horen.Eerder, in september 1822 bij het huwelijk van dochter Alida Overveld, wordt gezegd dat vader Jacobus Overveld sinds ruim 20 jaar afwezig is.