28 maart 2022

Arie Schaft (1893-1980), was hij incontinent in dienst?

Onze groot- en overgrootvader Arie Schaft werd op 17 januari 1913 opgeroepen voor militaire dienst.Hij diende bij het 4e regiment infanterie en kreeg een dubbeltje soldij per dag.Op 30 september 1913 gaat hij met groot verlof, maar op 1 augustus 1914 wordt hij opnieuw opgeroepen en gemobiliseerd vanwege het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog.Arie Schaft moet incontinent geweest zijn gedurende zijn diensttijd.Hij heeft tot vier maal toe op de ziekenzaal gelegen.Volgens John was hij pacifist en deed hij daarom misschien alsof.Op 31 oktober 1916 wordt hij in ieder geval uit dienst ontslagen 'vanwege onwillekeurige afvloed van de pis'.