25 april 2022

De redevoeringen van Adolf Hitler

Om van de politieke situatie in het vooroorlogse Duitsland op de hoogte te blijven, luisterde het gezin Schaft via de radio naar de redevoeringen van Hitler.Op een keer, het moet in 1935 of 1936 geweest zijn - het gezin Schaft zat opnieuw aan de radio gekluisterd- gebeurde er iets.Rie Schaft daarover:'Met die Duitsers, heel in het begin, voor de oorlog al, toen hoorden we Hitler praten.Toen was ik een kind van een jaar of dertien, veertien.En toen werd er een toespraak gehouden door die vent.Het waren natuurlijk een heleboel lui die op een veld stonden of wat ook.En toen schreeuwde er emand wat en toen werd gelijk de radio uitgeschakeld.Die ageerde natuurlijk tegen hem.Ik denk dat die man gelijk gepakt is.Die is gelijk gepakt en dood gemaakt.Dat zat erin he?'